Fuktspärr - det viktigaste som du har i badrummet.

Fuktspärr i badrum & tvättstuga.


Denna sida om fuktspärr ska ge information om fuktspärr och hur du ska fuktspärra badrum och tvättstuga.


En samverkan gjordes 2010 genom Byggkeramikrådets (BKR) Tekniska Kommitté. De tog fram regler som är generella och gäller arbeten i badrum och liknande utrymmen. De utgår från arbeten med godkända fuktspärrar på hela golv- eller väggytor som ska förses med kakel / klinker.


Ex på några nya delar som infördes:

 • Våtrum indelas i våtzoner.

 • Våtzon 1 omfattar väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt hela golvytan.

 • Våtzon 2 omfattar våtrummets övriga väggytor.
 • Fuktspärr-1 Våtzon-2 Våtzon-2 Våtzon-1
 • Nya begrepp för tätskiktssystem:
 • → VTvF och VTgF är godkända system med tätskikt av flexibel folie.
  → VTv och VTg är övriga godkända system.

 • Vid skivkonstruktioner väljs för väggar inom våtzon 1 tätskiktssystem av folietyp (VTvF).

 • För väggar inom våtzon 2 kan tätskiktssystem av folietyp (VTvF) eller övriga godkända tätskiktssystem (VTv) väljas.

 • För skivkonstruktioner på golv väljs tätskiktssystem av folietyp (VTgF).

 • För golv och väggar med massivkonstruktion kan tätskiktssystem av folietyp (VTgF) eller övriga godkända tätskiktssystem (VTg) väljas inom våtzon 1 och 2.

 • Kartongklädda gipsskivor ska inte användas i våtzon 1.

 • Skivor som ska vara underlag för tätskikt och plattsättning i våtzon 1 ska ha fuktstabilitet efter nedfuktning och vara motståndskraftiga mot mikrobiell påväxt.

 • Ånggenomgångsmotstånd. Klarläggande om ånggenomgångsmotstånd och fuktsäkerhetsprojektering.

 • Mer utförligt om detta kan Ni läsa på byggkeramikrådets hemsida. www.bkr.se


  Vad får du göra själv?

  Privatpersoner får göra arbeten med kakel och klinker i egen fastighet och det är normalt att försäkringsbolagen accepterar sådana arbeten, om det görs med gällande branschregler och tätskiktstillverkarens godkända monteringsanvisning.

  Fuktspärr-2 Kakel Klinker Fix för golv eller vägg Fix för golv eller vägg Manschett 10-24mm för rörgenomföring Våtrumsduk / folie Våtrumsduk / folie Våtrumsduk / folie Duklim Duklim Lim för brunsmanschett och dukskarvar Lim för brunsmanschett och dukskarvar Lim för brunsmanschett och dukskarvar Brunsmanschett Våtprimer Våtprimer Våtprimer Fiberarmerat flytspackel Elektrisk golvvärmekabel Armeringsnät för flytspackel Golvspånskiva 22mm Våtrumsskiva Våtrumsskiva Träbjälklag CC 30cm Fästprimer